FCI - štandard

Pôvod: Veľká Británia
Použitie: teriér
Klasifikácia: 3 skupina - teriéry, 1 sekcia - vysokonohé teriéry, bez skúšky
Dátum publikovania: 24.06.1987
Celkový vzhľad: výrazne pracovný teriér, schopný nasledovať jazdca
Povaha a správanie: kombinuje aktivitu s bojovnosťou
Hlava: podobná hlave vydry
Temeno: primerane široké
Tvárová časť:
Ňucháč:
- čierny sa uprednostňuje, ale ani hnedý alebo mäsovej farby nie je vážnou chybou
Papuľa:
- krátka, silná
Čeľuste, chrup:
- perfektný, pravidelný a úplný nožnicový zhryz, horný rad rezákov bez medzery prekrýva spodný,
zuby sú postavené kolmo na čeľusť, kliešťový zhryz sa akceptuje, podhryz alebo predhryz sú hrubou, nanajvýš nežiaducou chybou
Oči:
- tmavé so živým výrazom
Uši:
- malé tvaru „V"", stredne hrubé, preklopené dopredu, priliehajú k lícam
Krk: - stredne dlhý
Trup: - hlboký, plochý, dosť dlhý
Bedrá: - silné
Hrudník: - rebrá pekne dozadu vyklenuté, hrudník nie je príliš objemný, psa je možné objať oboma rukami za rebrami
Chvost: - primerane krátky, dosť hrubý pri koreni, potom sa zužuje, vysoko nasadený, veselo nesený, ale nie stočený nad chrbtom
Končatiny:
Predné končatiny:
- rovné, kosti nie príliš hrubé
Zadné končatiny:
- umožňujú rýchly pohyb
Labky:
- malé s hrubými vankúšikmi
Pohyb: - umožňuje sledovať jazdca
Osrstenie:
Srsť:
- drsná a hustá, s priliehavou podsadou
Farba:
- červená, pšeničná, sivá a trieslová alebo modrá a trieslová
Veľkosť: - psy 5,9 kg až 7,1 kg, sučky 5,1 kg až 6,4 kg
Chyby: - každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky
Poznámka: - psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku