G Stella Karpatica * 17.8.2017 - ICH Cocain Stella Karpatica x Yasha z Romanova chovu

steniatka

steniatka

steniatka

F Stella Karpatica * 18.3.2016 - Ater Stella Karpatica x Yasha z Romanova chovu

steniatka

steniatka

steniatka

Faust

Faust

Faust Stella Karpatica
lives on the seaside in Denmark

Falco

Falco Stella Karpatica
lives in Košice

Figaro

Figaro Stella Karpatica
lives in Czech Republic

Francia

Francia

Francia Stella Karpatica
with her best friend lives in Belgium

Frida

Frida Stella Karpatica
lives in Czech Republic

Flamengo

Flamengo Stella Karpatica
lives in Hungary

E Stella Karpatica * 14.1.2015 - ICH Cocain Stella Karpatica x Yasha z Romanova chovu

Ellias

Ellias

Ellias Stella Karpatica

D Stella Karpatica * 4.8.2012 - A One Fleret Brakemon x Brita z Dolneho pola

steniatka

steniatka

Duffy Stella Karpatica

Dolly Stella Karpatica

Dempsey Stella Karpatica

Dobby Stella Karpatica

C Stella Karpatica * 23.7.2010 - Bubbles Fleret Moravia x Brita z Dolneho pola

steniatka

steniatka

steniatka

Cocain

Cocain

Cocain Stella Karpatica
majitel - Stella Karpatica

Coffein

Coffein

Coffein Stella Karpatica

Cognac

Cognac

Cognac Stella Karpatica

Capella

Capella

Capella Stella Karpatica

B Stella Karpatica * 19.12.2008 - Antti Kham-Mi x Brita z Dolneho pola

steniatka

steniatka

steniatka

Buffy

Buffy

Buffy Stella Karpatica
VN4-Dny BRT Štoky 2009

Busy

Busy

Busy Stella Karpatica

Buster

Buster

Buster Stella Karpatica
V3-INTERRA

Bonifac

Bonifac

Bonifac Stella Karpatica
A Stella Karpatica * 23.5.2007 - Jovish z Romanova chovu x Brita z Dolneho pola

steniatka

steniatka

steniatka

Ater

Ater

Ater Stella Karpatica
majitel - Stella Karpatica
CH-SK, JCH-SK
2 x Res.CAC, 4 x CAC, 2 x BOB
Národní víťaz ČR a SK
FSMP-I.c., FSD-II.c.

Astarte

Astarte

Astarte Stella Karpatica
majitel - Rog Wojskiego
Młodzieżowy champion Polski
Champion Polski

Atera

Atera

Atera Stella Karpatica

Asper

Asper

Asper Stella Karpatica

Arnica

Arnica

Arnica Stella Karpatica